TEJASVI ASTITVA
MULTI-LINGUAL MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL
ISSN NO. 2581-9070 ONLINE

“సాహిత్యంలో మానవత్వం” :Dr. V. S. Kamalakar

Main theme: “సాహిత్యంలో మానవతా విలువలు”
Sub theme: “సాహిత్యంలో మానవత్వం”
From
Dr. V. S. Kamalakar
Lecturer in Hindi
Government College for Woman
Srikakulam 532001
Cell No’ 9441267061

మున్నుడి :- ‘సాహిత్యం’ ‘మానవత’ ఈ రెండూ సంస్కారయుతమైన సాంఘిక మానవ జీవితమనే నాణానికి బొమ్మ బొరుసులవంటివి అనడం అతిశయోక్తి కాదేమో. అలాగే ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి లోపించినా ఆ సమాజానికి ఏ మాత్రం విలువ ఉండదనడం కూడా అంతే సహజం. అందువల్ల ‘సాహిత్య మానవతల’ సంబంధం దేహాత్మల వంటిదనడం సత్యదూరం కాదు. అందమైన ప్రకృతి ఒడిలో కళ్ళు తెరచిన తరవాత మానవుడు తన ఉనికిని గుర్తించిన క్షణాన్నే మానవునిలో జిజ్ఞాస కూడా కళ్ళు విప్పార్చింది. కళ్ళు విప్పార్చిన జిజ్ఞాస కంఠం నుండి కాలగమనంలో అర్ధవంతమైన పదాలతో కూడిన భాష, దాని వేలి కొసల నుండి అందమైన అక్షరాలతో కూడిన సాహిత్యం క్రమంగా జాలువారాయి. మానవ జీవితంలోకి భాష, అక్షరాలు అడుగు పెట్టడంతోనే పాశవిక-సామూహిక జీవితంలో ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు సంభవించి, సామూహిక జీవనం సాంఘిక జీవనంగా మారిపోయింది. భాష, అక్షరాల సమ్మేళనంతో సాక్షాత్కరించిన సాహిత్యం మానవ జీవితానికి కొత్త నిర్వచనాన్నిచ్చి దాని గమనాన్నే మార్చేసింది. అందువల్ల మానవుడిలో నిబిడీకృతమై ఉన్న మానవతను సాహిత్యమే ఆవిష్కృతం చేసిందనడం నూటికి నూరుపాళ్ళు నిజం. విద్వన్మణులెంతమందో ఈ సాహిత్యాన్ని అనేక విధాలుగా నిర్వచించారు. కొంత మంది దీనిని జ్ఞానధనాగారంగా భావిస్తే, మరి కొంత మంది దీనిని మానవ జాతికి మేలు చేసే అక్షరబద్ధమైన కరదీపికగా వర్ణించారు. సాహిత్యోత్కృష్టతను వివరిస్తూ మరొకరు దీనిని నాగరిక, అనాగరిక జాతులను వేరు చేసే సన్నని రేఖ అన్నారు. ప్రజల మానసిక స్వస్థతను కాంక్షించేవారు బాధాతప్త హృదయాలకు సాహిత్యం ఒక దివ్యమైన లేపనంవంటిదన్నారు. అందువల్ల సాహిత్యం మానవ జాతికి మేరుపర్వతమంత మేలు చేసేదనడం అతిశయోక్తి కాదేమో!

మానవత్వమంటే? :- ఈ అనంతమైన సృష్టిలో చైతన్య తత్వం పశుత్వం, రాక్షసత్వం, మానవత్వం, దైవత్వం అనే నాలుగు రూపాలలో మనకు దర్శనమిస్తుంది. ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులలో మానవుణ్ణి మినహాయిస్తే మిగిలిన సమస్త ప్రాణికోటిని మనం పశుత్వమనే ఖాతాలో వేసేయవచ్చు, ఎందుచేతనంటే మిగిలిన మూడు తత్వాలు మానవ రూపంలోనే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి; అయితే అప్పుడప్పుడు ఇప్పటికి కూడా మానవులలో కొంత మంది తాము పశుస్థితి నుండే వచ్చామని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూనే ఉన్నారు. అందువల్ల “మనిషిలో సహజంగా వ్యక్తంకాదగిన, ఆచరణయోగ్యమైన గుణసముదాయాన్నే మానవత్వం”మని నిర్వచించవచ్చు. వ్యక్తిగత స్థాయిలో మానవత్వం జీవితానికి పునాది, సాంఘిక స్థాయిలో శీలసంపద, జాతీయ స్థాయిలో అది జాతి సంస్కారం అని చెప్పవచ్చు. మానవత్వాన్ని మహోన్నతంగా తమ జీవితాలలో ఆవిష్కరించిన మహనీయులకు పుట్టినిల్లు ఈ భరత భూమి. మన పురాణాల అనంతాబ్ది లోతుల్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లైతే మనకు ఈ వైవశ్వత మన్వంతరారంభం నుండి నేటి అర్వాచీన యుగం వరకు మానవత్వానికి నిలువెత్తు నీరాజనాలెత్తిన మహనీయులు ఎంతో మంది దర్శనమిస్తారు. బలి చక్రవర్తి మొదలుకుని ప్రజాశ్రేయస్సు కొరకే ‘పతంజలి’ సంస్థను స్థాపించిన బాలకృష్ణ వరకు ఉన్న వారంతా మూర్తీభవించిన మానవత్వానికి ప్రతిరూపాలు కాదా? సారవంతమైన సహృదయ క్షేత్రంలో నాటబడిన సహజీవనపు విత్తులు మానవత్వపు మొలకలుగా అంకురించినప్పుడు, దానిని సౌహార్ద్రజలాలతో తడిపి మహావృక్షంగా పెరిగే వరకు కాచి కాపాడవలసిన బాధ్యతమనదే కదా. ఎందుకంటే ఆ మహావృక్షపు ఫలాల భోక్తలం మనం, మన వారసులే కదా.

సాహిత్యంలో మానవత్వం : – ప్రతీ భాషావాఞ్మయ చరిత్రలోనూ మనకు కొన్ని యుగాలు దర్శనమిస్తాయి, అయితే మానవీయ దృక్పథమున్న ప్రతీ రచయిత యుగ పరిస్థితులకు పూర్తిగా కట్టుబడిపోకుండా తన రచనలో తప్పక మానవత్వాన్ని పోషిస్తూనే ఉన్నాడు. సమకాలీన సమాజంలోని అమానుషత్వాన్ని పరిహరించడానికి ప్రతీ యుగంలోనూ నిరంతర కృషి సాహితీ స్రష్టల ద్వారా జరుగుతూనే ఉంది; అది సుమదళాల సున్నితత్వాన్ని మరపించే పద్యరచనైనా కావచ్చు లేక ఖడ్గధారలను మరపించే గద్యరచనైనా కావచ్చు. వేమన, సుమతీ శతకాలు, ఆంధ్రీకరింపబడిన భర్తృహరి సుభాషితాలు మొదలుకుని అభ్యుదయ సాహిత్యం వరకు అన్ని శైలులలోనూ మానవత్వం మనకు సాకారమౌతూనే కనిపిస్తుంది. మన ఆచరణకు అద్దం పట్టేది మన ఆత్మసాక్షే కదా, అలాంటప్పుడు దానిలో పరిశుద్ధత లోపిస్తే అది మనల్ని ప్రశ్నించకుండా ఉంటుందా? అందుకే ‘చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలేల’ అని ప్రశ్నించే చిన్ని పద్యం మొదలుకుని ‘బాధాసర్ప ద్రష్టులను ఆదుకోవడానికి తరలి వస్తున్న జగన్నాధ రధచక్రాల’ వర్ణన వరకు మనకు అంతటా మనలో ఉండవలసిన గుణసంపద ఆవశ్యకత కనిపిస్తూనే ఉంది. ఒకచోట ‘పూర్ణమ్మ’ కార్చిన కన్నీటి బిందువులతో నాటి సాంఘిక అమానుషత్వపు సజీవ చిత్రం చిత్రించబడితే, మరొకచోట ‘స్వంత లాభం కొంత మానుకు, పొరుగు వాడికి తోడు పడవోయ్’ అంటూ కవి కలం మానవత్వాన్ని ఆవిష్కరించింది. అలాగే కన్యాశుల్కం నాటకంలో ‘నేను యాంటీ నాచ్’ను అంటూ మానవత్వపు ముసుగులో అమానుషత్వపు చురకత్తి పట్టిన గిరీశంలో నాటి సమాజపు ఆషాఢభూతి మనస్తత్వం స్పష్టంగా వ్యక్తమైతే, అదే దృశ్యకావ్యంలో మధురవాణి వేసిన ప్రశ్న అమానుషత్వపు పరాకాష్టను చూపించడమే కాదు, మానవత్వపు సంలేపనం కోసం పరితపించే స్త్రీ హృదయాన్ని సజీవంగా ఆవిష్కరిస్తుంది; మధురవాణి గిరీశంతో ఇలా అంటుంది “సానిదానికి మాత్రం నీతి ఉండదా ఏమిటి?”. మానవత్వం ఏ ఒక్క కులానికో, జాతికో పరిమితం కాదని మధురవాణి చెప్పకనే చెప్పింది. అయితే అందరూ క్జ్ఞప్తియందుంచుకోవలసిన విషయమేమంటే మానవత్వ పోషణలోనే సమాజ భవిత నిక్షిప్తమై ఉంది.
భారతీయ సంస్కృతికి పట్టుకొమ్మ అద్వితీయమైన పరమత సహనమంటే అతిశయోక్తి కాదు. భారతీయ చరిత్రలోని గత వేయి సంవత్సరాలను తరచి చూస్తే ఏనాడూ మనం మనకుగా ఏ దేశంపైకి దండేత్తి పోయిన జాడలు కనిపించవు; కాకపోతే జరిగిన యుద్ధాలన్నీ ఆత్మరక్షణ, వేదధర్మ పరిరక్షణల కోసం జరిగినవేనని అర్ధమౌతుంది. అసలైన మానవత్వాన్ని దర్శించాలంటే మతసహనానికిమించినదేది ఉంటుంది? విశ్వ వ్యాప్తంగా ఉగ్రవాదం ఉగ్రతాండవం చేస్తున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సర్వ మతాలకు సురక్షితమైన ప్రదేశం యోగభూమి అయిన భారతావని కాక మరొక ప్రదేశం ఏది ఉంటుంది? అందువల్ల భారతీయులను మనుషులు అనడం కంటే ‘మనీషులు’ అనడమే సరియైన సంబోధన. దైవార్చనకైనా త్రుంచబడే పూలను చూసి కారుణ్యంతో కన్నీటిని జాలువార్చిన కరుణశ్రీ కలానికి సార్ధక వారసులైన శాంతిశ్రీగారు భారతీయుల పరమతసహనాన్ని, మానవత్వాన్ని గురించి అద్వితీయమైన నిర్వచనమిస్తూ ఒక సీసపద్యంలో ఇలా అన్నారు –
ఏ దేవునైన పూజించుము శ్రద్ధగా ఇతర దేవుళ్ళ దూషించబోకు
ఏ మతంబైనను నీమంబుతో నుండు అన్యమతం బతి హైన్య మనకు
ఏ దేశమైన వసించుము మైత్రితో పర దేశమున దుయ్యబట్ట బోకు
ఏ జాతియైన ప్రేమించు సంప్రీతిగా వేరు జాతిపయి ఆవేశపడకు
అందరు సమానమని యెంచి ఆదరించు
గౌరవించు గావించు నిష్కామ సేవ
సత్ప్రవర్తన త్యాగమ్ము క్షమ అహింస
మానవత్వంబు నీకున్న మనిషి వవుదు!
మలి పలుకు : – ‘సాహిత్యంలో మానవత్వం’ అన్న విషయాన్ని సంక్షిప్తంగా విశ్లేషించడానికి ప్రయత్నించడమంటే పాల కుండలో పసిఫిక్ మహాసముద్రాన్ని నింపడానికి పూనుకున్నట్లే. అయితే సాహిత్య, మానవతల సంబంధం పూలకు, పరిమళానికున్న సంబంధంలాంటిదని మాత్రం మరచిపోకూడదు. మానవత్వ ప్రస్తావన లేని సాహిత్యం అనూహ్యం. సాహిత్యం అజరామరంగా పరిఢవిల్లాలంటే తన అక్షరాలలో మానవతా సుధాబిందువుల్ని పూర్తిగా నింపుకోవాలి. ప్రపంచ వేదికపైనుండి అణుబాంబులు, ఉగ్రవాదం, మతవిద్వేషంవంటివి తొలగింపబడిన నాడే సాహితీ సింహాసనంపై మానవతకు నిజమైన పట్టాభిషేకం సాధ్యమౌతుంది, ఆ రోజుకోసం మనమంతా కొండంత ఆశతో ఎదురు చూద్దాం……

– – – సమాప్తం – – –

373 Responses to “సాహిత్యంలో మానవత్వం” :Dr. V. S. Kamalakar

 1. NexiumРІs fastidious organisms upward of Prilosec are greatly important, and mostly chance from disabling the two types at higher doses, measured though Prilosec is alone 50 diagnostic. casino slot games Rjsong mziswl

 2. view cam of nude girls [url=https://besthotcamgirls.com]wife cams[/url] teen chatroom mingle with.
  cam girls [url=https://bestonlinesexwebcamsforfree.com]free adult webcam chat room[/url] free teen chat rooms make.
  fire sex cam [url=https://adultfreewebcamsitesbest.com]porn chat[/url] usa teen chat.
  cash fast [url=https://paydayloanspoi.com]no fee loans[/url] 5000 dollar loan with bad credit.
  get loans now [url=https://instalmentloanswer.com]quick loan for bad credit[/url] bank loan for bad credit.
  loan wolf distributors christmas deals [url=https://christmasloanscod.com]personal loan for holiday[/url] h r block holiday loan 2020.
  i need to borrow money [url=https://paydayloansquotes.cyou]online loans bad credit direct lenders[/url] payday loans in maine.
  personal loans companies [url=https://instalmentloans.cyou]bad credit installment loan finance companies[/url] what is loan consolidation.
  loan advance credit card/holidayloan advance credit card/holiday loan advance/principa [url=https://christmasloans.cyou]southwest michigan holiday loans[/url] quicken loans holiday days off.

 3. Thanks for your tips. One thing we have noticed is always that banks and also financial institutions have in mind the spending behavior of consumers and also understand that a lot of people max away their own credit cards around the holiday seasons. They prudently take advantage of this kind of fact and begin flooding the inbox and also snail-mail box together with hundreds of Zero APR card offers immediately after the holiday season finishes. Knowing that in case you are like 98% of all American open public, you’ll hop at the opportunity to consolidate personal credit card debt and move balances for 0 interest rates credit cards. ffffehk https://headachemedi.com – Headache drugs for sale

 4. Thanks for your suggestions. One thing I’ve noticed is the fact that banks as well as financial institutions really know the spending routines of consumers as well as understand that many people max away their credit cards around the vacations. They sensibly take advantage of this particular fact and start flooding your own inbox as well as snail-mail box along with hundreds of 0 APR credit card offers right after the holiday season finishes. Knowing that if you’re like 98% of the American public, you’ll leap at the opportunity to consolidate credit debt and transfer balances to 0 annual percentage rates credit cards. ddddcfi https://headachemedi.com – buy Headache drugs

 5. Thanks for your strategies. One thing really noticed is that often banks plus financial institutions know the dimensions and spending patterns of consumers plus understand that plenty of people max outside their cards around the trips. They correctly take advantage of this real fact and then start flooding a person’s inbox plus snail-mail box by using hundreds of no interest APR credit cards offers shortly when the holiday season closes. Knowing that when you are like 98% in the American general public, you’ll get at the one opportunity to consolidate financial debt and switch balances towards 0 rate credit cards. poonmpp https://thyroidmedi.com – thyroid threatment

 6. Thanks for your tips. One thing we have noticed is always that banks and also financial institutions have in mind the spending behavior of consumers and also understand that a lot of people max away their own credit cards around the holiday seasons. They prudently take advantage of this kind of fact and begin flooding the inbox and also snail-mail box together with hundreds of Zero APR card offers immediately after the holiday season finishes. Knowing that in case you are like 98% of all American open public, you’ll hop at the opportunity to consolidate personal credit card debt and move balances for 0 interest rates credit cards. ffffehk https://thyroidmedi.com – thyroid drugs for sale

 7. Thanks for your ideas. One thing I have noticed is that banks and financial institutions know the spending habits of consumers and understand that most people max out their credit cards around the holidays. They wisely take advantage of this fact and start flooding your inbox and snail-mail box with hundreds of 0 APR credit card offers soon after the holiday season ends. Knowing that if you are like 98% of the American public, you’ll jump at the chance to consolidate credit card debt and transfer balances to 0 APR credit cards. bbbbbbi https://stomachmedi.com – stomach pain medications

 8. Thanks for your ideas. One thing I have noticed is that banks and financial institutions know the spending habits of consumers and understand that most people max out their credit cards around the holidays. They wisely take advantage of this fact and start flooding your inbox and snail-mail box with hundreds of 0 APR credit card offers soon after the holiday season ends. Knowing that if you are like 98% of the American public, you’ll jump at the chance to consolidate credit card debt and transfer balances to 0 APR credit cards. bbbbbba https://stomachmedi.com – buy stomach pain medicine

 9. Thanks for your thoughts. One thing I’ve got noticed is the fact banks in addition to financial institutions understand the spending behaviors of consumers and as well understand that the majority of people max out and about their cards around the breaks. They smartly take advantage of that fact and then start flooding ones inbox in addition to snail-mail box having hundreds of no interest APR credit cards offers shortly after the holiday season concludes. Knowing that for anyone who is like 98% in the American general public, you’ll soar at the possible opportunity to consolidate consumer credit card debt and switch balances towards 0 interest rate credit cards. mlllkno https://pancreasmedi.com – best otc stomach meds

 10. Thanks for your thoughts. One thing I’ve got noticed is the fact banks in addition to financial institutions understand the spending behaviors of consumers and as well understand that the majority of people max out and about their real credit cards around the breaks. They smartly take advantage of that fact and commence flooding ones inbox in addition to snail-mail box having hundreds of no-interest APR credit cards offers shortly after the holiday season concludes. Knowing that for anyone who is like 98% of American community, you’ll soar at the possible opportunity to consolidate consumer credit card debt and shift balances towards 0 interest rate credit cards. lkkjiln https://pancreasmedi.com – stomach medications for acid reflux

 11. clomid cycle chicks [url=https://clomiphene100.com/]buy clomid tablets uk [/url] what time of day to take clomid when does ovulation occur when taking clomid

 12. [url=https://ljcialishe.com/]order cialis canada[/url] [url=https://cialisvja.com/]cialis 20 mg price[/url] [url=https://viagraonlinejc.com/]how much viagra should i take the first time?[/url] [url=https://viagratx.com/]taking viagra[/url] [url=https://buycialisxz.com/]cialis 20mg review[/url]

 13. [url=https://kloviagrli.com/]generic viagra from canada[/url] [url=https://vigedon.com/]generic viagra[/url] [url=https://llecialisjaw.com/]generic cialis from india[/url] [url=https://jwcialislrt.com/]how to take cialis 5mg[/url] [url=https://jecialisbn.com/]natural cialis[/url]

 14. propecia 5 [url=https://finasteridehq.com/]propecia where to buy australia [/url] propecia side effects for stopping how long for propecia side effects to go away

 15. Awesome website you have here but I was curious if you knew
  of any community forums that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of group where I can get feedback from other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Cheers! http://cialllis.com/

 16. cialis svizzera [url=https://italycial.com/#]cialis 20 mg costo [/url] cialis 20 e pressione alta di quanto abbassa la pressione il cialis?

 17. Pingback: cytotmeds.com

 18. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m
  complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content.

  Ensure that you update this again soon. https://www.herpessymptomsinmen.org/productacyclovir/

 19. Pingback: prednisone 10mg 6 day taper

 20. Pingback: hydroxychloroquine youtube video

 21. Pingback: priligy coupon

 22. Pingback: priligy 60mg price in mexico

 23. Pingback: is albuterol a generic drug

 24. Pingback: hydroxychloroquine dosing guidelines

 25. Pingback: hydroxychloroquine drug interaction

 26. Pingback: hydroxychloroquine 6 mg tablets

 27. Pingback: facts about ivermectil

 28. Pingback: buy ivermectin online free shipping

 29. Pingback: tab priligy

 30. Pingback: cialis france

 31. Pingback: viagra cheap

 32. Pingback: plaquenil cure std

 33. Pingback: female viagra pills

 34. Pingback: stromectol stomach pain

 35. Pingback: cheapest viagra online

 36. Pingback: viagra for sale

 37. Pingback: viagra canada

 38. Pingback: expired stromectol reddit

 39. Pingback: otc viagra

 40. Pingback: how to get cialis cheaper

 41. Pingback: cialis for sale

 42. Pingback: 20 mg cialis for daily use

 43. Pingback: buy cialis 20mg

 44. Pingback: stromectol for impetigo

 45. Pingback: viagra online pharmacy

 46. Pingback: www.viagrarover.com

 47. Pingback: viagra online prescription

 48. Pingback: best online price for viagra

 49. Pingback: sildenafil 50mg without prescription

 50. Pingback: how cialis works

 51. Pingback: buy viagra online usa

 52. Pingback: buy viagra online cheapest

 53. Pingback: eli lilly cialis 5mg

 54. Pingback: viagra samples

 55. Pingback: viagra tablet price in singapore

 56. Pingback: ivermectin overdose in humans

 57. Pingback: order sildenafil online uk

 58. Pingback: name brand viagra online

 59. Pingback: where can i buy viagra or cialis

 60. Pingback: viagra 123 pills 7000 mg

 61. Pingback: female viagra supplement

 62. Pingback: prankster tricks his girlfriend into taking female viagra

 63. Pingback: what over the counter pills can you get to help with erectile dysfunction other thsn viagra

 64. Pingback: cost of tadalafil

 65. Pingback: original cialis

 66. Pingback: legal to buy viagra online viagra doses

 67. Pingback: stromectol with potassium antiparasitic

 68. Pingback: buy stromectol online

 69. Pingback: ivermectin kills cancer

 70. Pingback: clomiphene pharmacy prices

Leave a Comment

Name

Email

Website

 
CLOSE
CLOSE