Uncategorized

श्रीमद्भागवतस्य माहात्म्यम् – डा.पोल उमामहेश्वर रावः

श्रीमद्भागवतस्य माहात्म्यम्                                            डा.पोल उमामहेश्वर रावः                 श्रीमद्भागवतं पुराणेषु उन्नत स्थानमधिकरोति I अस्य ग्रन्थस्य कर्तृत्वविचारः कालनिर्णयो वा न मे निबन्धस्य विषयः I ऐतिहासिका एव तत्र प्रमाणम् I केवलमस्य ग्रन्थस्य महत्वेषु किञ्चिन्मात्रमधिकृत्य द्वित्राः शब्दाः कथयिष्यन्ते I भागवतस्य प्रथममहत्वं दशलक्षणरूपम् I तथा हि पुराणेषु “ […]

GROUNDWATER QUALITY ASSESSMENT IN PUSAPATIREGA AREA OF VIZIANAGARAM DISTRICT, ANDHRAPRADESH, INDIA-Kalyanaramu*1, P. Kondababu2, G. Rupakumari*3

GROUNDWATER QUALITY ASSESSMENT IN PUSAPATIREGA AREA OF VIZIANAGARAM DISTRICT, ANDHRAPRADESH, INDIA Kalyanaramu*1, P. Kondababu2, G. Rupakumari*3 Faculty, Department of Chemistry, Maharajah’s College (Aided & Autonomous), Vizianagaram-535002, Andhra Pradesh (India) Faculty, Department of Mathematics & Statistics, Maharajah’s College (Aided & Autonomous), Vizianagaram-535002, Andhra Pradesh (India) Faculty, Department of Civil Engineering, MRAGR […]

CLOSE
CLOSE